banner dezoncoaching
  menu optie actief Training
Bevertraining    
De Bevertraining is een intensieve, fysieke en sociale training, gericht op de bevordering van de groepsdynamiek. Door spelvormen waarbij je met iedereen gaat samenwerken, leer je veel over jezelf en de ander. Respect voor de ander loopt als een rode draad door de training heen.

Onderdelen zijn o.a.: Lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn, je eigen kracht en grens leren kennen en beheersen, groepsdynamiek, zelfexpressie.

Hierdoor voelt iedereen zich veilig, kent elkaars kwaliteiten en durft zich te uiten.

We zijn beide gecertificeerd Rots en Water-trainer en maken gebruik van oefeningen uit dit programma. Daarnaast zijn we ook Drama-specialist. Met drama-oefeningen kunnen wij soepel  inspelen op wat er in een groep nodig is.

Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact met ons op voor een (gratis) oriënterend gesprek.

Informatie voor scholen
Informatie voor bedrijven

 
logo bevertraining

afbeelding beverburcht